Ιστορία

Οι Μύλοι Ζαμπόγα, ιδρύθηκαν το 1925 από τον Δ. Ζαμπόγα. Στην αρχή υπήρχε μία μονάδα πετρομύλων εντός της πόλης των Σοφάδων. Το 1952 μετατράπηκε ο πετρόμυλος στην πρώτη μονάδα κυλινδρόμυλων από τον Β. Ζαμπόγα, παραγωγικότητας 36 τόνων το 24ωρο.

Το 1981, ιδρύθηκε η νέα μονάδα κυλινδρόμυλων στον περιφερειακό δρόμο των Σοφάδων από τον Γ. Ζαμπόγα, όπου και ευρίσκεται μέχρι σήμερα και διευθύνεται από τους γιους του Δημήτριο και Βάιο Ζαμπόγα.